Absolwenci

Dane dotyczące pozycji absolwentów NWSM na rynku pracy

ANKIETA BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

Szanowni Państwo,
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna prowadzi badania dotyczące losów swoich Absolwentów. Badania te (w formie ankiety) mają na celu sprawdzenie w jakim stopniu nauka w NWSM odpowiada dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku pracy oraz określenie jakie dodatkowe działania mogłaby podjąć Uczelnia, by ułatwić Absolwentom znalezienie zatrudnienia.

Będziemy wdzięczni, jeśli poświęcą Państwo kilka minut i odpowiedzą na pytania zawarte w ankiecie.

Jak wypełnić ankietę?
1. Ankietę proszę pobrać na swój komputer, zapisać. [pobierz załącznik -> zapisz lub zapisz jako (wpisujemy nazwę oraz podajemy miejsce zapisu)].
2. Po zapisaniu proszę otworzyć dokument i zaznaczyć (podkreślić lub pogrubić) wybrane odpowiedzi lub udzielić własnych.
3. Następnie należy wypełnioną ankietę zapisać [Plik -> zapisz ; lub Plik -> zapisz jako (wpisujemy np. wypełniona ankieta) ]
4. Ankietę z zapisanymi danymi odesłać w formie załącznika na adres ankietanwsm@gmail.com
Ankieta jest anonimowa, adres mailowy ani żadne inne dane nie będą dostępne przy opracowywaniu wyników.

Dodaj komentarz