ASAP – Informacje

STRONA JEST W TRAKCIE TWORZENIA ! Szczegółowa instrukcja (plik PDF) —> ASAP_Instrukcja_dla_studenta_NWSM Wrocław

Praca dyplomowa, która ma zostać dodana do ASAP, powinna być odpowiednio przygotowana.
Zanim wsta­wisz pracę do systemu, upewnij się, że spełnia ona następujące wymagania:

1. Plik z pracą zapisany jest w jednym z następujących formatów: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF (zalecany format: PDF).

2. Cała praca jest zawarta w jednym pliku.

3. Liczba znaków ze spacjami nie przekracza 250 000.

4. Waga pliku nie przekracza 20 MB. Pliki gra­ficzne zawarte w pracy powinny zostać uprzednio zoptymalizowane tak, aby waga pliku wsta­wia­nego do ASAP nie przekraczała odpowiednio 20/40 MB. Można również zoptymalizować gotowy plik PDF.

5. Po uzyskaniu loginu i hasła proszę wejść na stronę: https://asap.nwsm.pl