Erasmus

Drodzy Studenci NWSM
Erasmus +

Drodzy Studenci –

zainteresowani studiami i praktykami zagranicznymi w ramach znanego już od wielu lat programu Unii Europejskiej o ostatniej nazwie LLP-Erasmus ( long live learning program)- czyli możliwość rozwoju i poprawy kwalifikacji przez całe życie – do nowej edycji programu na lata 2014-2021 o nazwie Erasmus plus. Oznacza to jeszcze więcej możliwości w edukacji teoretycznej i praktycznej w interesujących Studentów dziedzinach kształcenia ! Cieszymy się z pierwszych stypendystów wysłanych w roku akademickim 2013-2014 i z bardzo pozytywnie zakończonych starań i kolejnej możliwości oferowania naszym studentom i nauczycielom akademickim funduszy na semestralne studia i zawodowe praktyki zagraniczne.
W roku akademickim 2014/2015 nasza Uczelnia oferuje studentom fundusze na sfinansowanie praktyk zagranicznych (trwających od 2 do 5 miesięcy) w Instytucjach według Waszego wyboru(!!!) i semestralne studia w University of REIMS we Francji. Program zawiera również fundusze dla nauczycieli akademickich, którzy wyjadą celem wygłoszenia serii wykładów w Uczelniach partnerskich. Dysponujemy też funduszami dla nauczycieli akademickich i personelu administracyjnego, dla osób, które chciałyby zapoznać się z nowymi metodami dydaktycznymi i organizacją dydaktyki w wybranych jednostkach zagranicznych.

Pamiętajmy, że studia i praktyki wykonane w jednostkach zagranicznych są uznawane i zaliczane w ramach obowiązującego w Europie systemu ECTS-European Credit Transfer System.
Student sam wybiera miejsce praktyki -przedsiębiorstwo, instytucję, w której może zdobywać wiedzę i umiejętności – zgodnie z interesującym go zawodem i kierunkiem kształcenia. Wysokość stypendium różni się w zależności od kraju docelowego.
Warunkiem zakwalifikowania i uzyskania stypendium w programie ERASMUS + jest ukończenie 1-go roku studiów i znajomość języka angielskiego lub języka danego kraju, do którego wyjeżdżamy( komunikacja w mowie i w piśmie ). Fundusze przyznane Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu (NWSM) w roku akademickim 2014/2015 winny być wykorzystane do końca września roku 2015.
Osoby zainteresowane zapraszam do pokoju nr 1 na parterze w budynku NWSM w poniedziałki od godz. 12:30 do 15:30; środy od godz.10-tej do 12-tej i piątki od 14-16-stej. W przypadku prośby naszych studentów o spotkanie w innym terminie – proszę zainteresowanych o pozostawienie numeru telefonu (wiadomości) w Dziekanacie lub Portierni.
Zatelefonuję do osoby zainteresowanej – celem ustalenia dodatkowego spotkania. Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne pod adresem internetowym – http://www.erasmusplus.org.pl/
Dziękuję za uwagę
Zachęcamy ,Zapraszamy Wszystkich Zainteresowanych
Pozdrawiam
Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą
Koordynator programu Erasmus

Prof. dr hab. Maria Malicka Błaszkiewicz listopad 2014 2014

Dodaj komentarz