Dla studentów z niepełnosprawnościami

Szanowni Studenci,

w związku z realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że na Uczelni powołane zostały stanowiska:

Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami (funkcję tę pełni mgr Ewa Garasińska-Pryciak)
Specjalisty ds. technologii wspierających (funkcję te pełni mgr Apolonia Koziara)

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami należy m.in. pomoc w zapewnianiu studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, zapewnianie pomocy w realizacji zajęć dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów; pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów oraz wsparcie osób z niepełnosprawnością, stosownie do indywidualnych potrzeb tych osób; reprezentowanie interesów studentów i osób z niepełnosprawnościami w kontaktach z władzami Uczelni, udzielanie informacji na temat dodatkowych form wsparcia skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami, w tym stypendiów socjalnych, pełnienie dyżurów i konsultacji.

HARMONOGRAM DYŻURÓW I KONSULTACJI PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (link)

Specjalista ds. technologii wspierających sprawuje miedzy innymi nadzór nad likwidacją barier utrudniających studiowanie, udziela informacji na temat programów skierowanych do studentów ON, udziela pomocy w wypełnianiu wniosków o wsparcie w obszarze edukacji oraz wspiera studenta w zakresie doboru odpowiednich narzędzi wsparcia edukacyjnego. Projekt „Uczelnia bez barier” jest współfinansowany w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. POWR.03.05.00-00-A012/21

Specjalista ds. technologii wspierających dostępny jest dla Państwa w Dziekanacie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Dziekanatu.

Wszystkich studentów z niepełnosprawnościami zachęcamy do zapoznania się z Wrocławskim Informatorem Możliwości i Korzyści dla Osób z Niepełnosprawnościami który znajdą państwo pod adresem:  https://mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/wromik

 

Stanowiący ogromne źródło wiedzy Informator WROMIK przygotowany został dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Fundacji „Promyk Słońca” oraz Fundacji Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji “KATARYNKA”

Przydatne dane kontaktowe znajdą Państwo tutaj (link)