Asystent Medyczny

Dynamicznie rozwijający się rynek publicznych i prywatnych usług medycznych wymusza wykształcenie wysokiej klasy personelu, który usprawni pracę przychodni oraz umożliwi lekarzowi skupienie się na pacjencie, zamiast na czynnościach biurowo-administracyjnych. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest nowy zawód – asystent medyczny.
Do obowiązków asystentów medycznych należą m.in. czynności związane z obsługą pacjentów i wsparciem dla lekarzy. Asystenci medyczni zajmują się zarówno sprawami administracyjnymi, takimi jak: rejestracja pacjentów, prowadzenie tradycyjnej i elektronicznej dokumentacji medycznej, obsługa systemu EWUŚ i innych systemów informatycznych, przygotowywaniem pacjentów do zabiegów, organizacją stanowiska pracy i gabinetu lekarskiego oraz obsługą pacjenta – od prowadzenia terminarza wizyt po udzielanie informacji dotyczących procedur medycznych.
Asystenci medyczni znajdują zatrudnienie m.in. w przychodniach, szpitalach, placówkach opiekuńczych, prywatnych gabinetach lekarskich.
Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie „Asystent medyczny” organizowane są przez kierunek Pielęgniarstwo na wydziale Profilaktyki i Zdrowia w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej.
Studia skierowane są do absolwentów różnych szkół wyższych (ze stopniem magistra, inżyniera) oraz licencjackich zainteresowanych ochroną zdrowia, zdrowiem publicznym, procedurami medycznymi, do wszystkich osób, które chcą rozpocząć pracę w służbie zdrowia, zyskać nowy, prestiżowy zawód i przyczynić się do poprawy jakości usług medycznych.
Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów oraz praktyki zawodowe realizowane są w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych na terenie Uczelni oraz w placówkach medycznych na terenie Wrocławia.

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Czas trwania studiów: 2 semestry w wymiarze ogólnym 600 godzin, w tym 30 godzin praktyki zawodowej oraz 65 godzin samokształcenia.

Studia podyplomowe są płatne. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w miesięcznych ratach.
Możliwość dofinansowania / sfinansowania studiów podyplomowych:
Informujemy, że osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy spełniające kryteria oraz osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej mogą w Urzędzie Pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dowiadywać się o możliwość sfinansowania/dofinansowania studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe mogą być również dofinansowywane w ramach projektu Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy realizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej – więcej szczegółów tutaj:
Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy.