Coaching zdrowia

Szczegóły dotyczące efektów kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w zakładce „Dla studenta- Sylabusy”

Coaching zdrowia 

Dwu semestralne studia podyplomowe z zakresu Coachingu zdrowia przeznaczone są dla absolwentów studiów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak również absolwentów innych kierunków studiów zawodowo zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia.

Program został opracowany dla osób, które chcą wykorzystać coaching w pracy z pacjentem, w tym: lekarzy, dietetyków, edukatorów w cukrzycy, pielęgniarek, podologów, kosmetologów.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do korzystania z technik i narzędzi coachingowych w codziennej pracy. Słuchacze zdobywają umiejętności prowadzenia sesji coachingowych i zapoznają się z prawidłową postawą coacha. Zajęcia mają znaczący wpływ na rozwój osobisty. Stanowią dobrą propozycję dla osób, które pragną rozwijać swoją działalność jako specjalisty lub poszukują inspiracji do zmian.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych coachów, psychologów i trenerów. Bazują na najnowszych doniesieniach z zakresu psychologii rozwoju, zmiany i osiągania celów.

Coach powinien znać mechanizmy psychologii rozwoju człowieka, wiedzieć, kiedy można prowadzić sesje coachingowe i jakie narzędzie wykorzystać w pracy dla osiągnięcia wyznaczonego celu. Pacjent powinien mieć poczucie, że współpracuje z osobą kompetentną i godną zaufania.

Czas trwania studiów: 2 semestry w wymiarze 550 godzin, w tym 15 godzin praktyki.

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe są płatne. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w miesięcznych ratach.

Możliwość dofinansowania / sfinansowania studiów podyplomowych
Informujemy, że osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy spełniające kryteria oraz osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej mogą w Urzędzie Pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dowiadywać się o możliwość sfinansowania/dofinansowania studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe mogą być również dofinansowywane w ramach projektu Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy realizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej – więcej szczegółów tutaj:
Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy.

Dodatkowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu: 71 321 11 54 lub 71 322 15 48 lub drogą elektroniczną: email: nwskwroclaw@op.pl.


Program studiów – przedmioty w grupach