Kosmetologia

Szczegóły dotyczące efektów kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w zakładce „Dla studenta- Sylabusy”

Kosmetologia stosowana 

Studia podyplomowe „Kosmetologia stosowana” trwają dwa semestry. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu.

Celem studiów jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zagadnień z zakresu interdyscyplinarnej kosmetologii: pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej. W szczególności student uzyskuje wiedzę na temat zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego, prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetycznych i fizykoterapeutycznych, nabywa umiejętności tworzenia kompleksowych programów pielęgnacyjnych i leczniczych w ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem.

Zajęcia praktyczne odbywają się w  pracowniach kosmetycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt m.in. do mezoterapii bezigłowej, elektrostymulacji mięśni mimicznych, liposukcji ultradźwiękowej czy masażu próżniowego.

Liczba godzin zajęć praktycznych z przedmiotu Pracownia kosmetologii: 140
ogólna liczba godzin: 520
punkty ECTS: 32


Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Możliwość dofinansowania / sfinansowania studiów podyplomowych
Informujemy, że osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy spełniające kryteria oraz osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej mogą w Urzędzie Pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dowiadywać się o możliwość sfinansowania/dofinansowania studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe mogą być również dofinansowywane w ramach projektu Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy realizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej – więcej szczegółów tutaj:
Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy.

Dodatkowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu: 71 321 11 54 lub 71 322 15 48 lub drogą elektroniczną: email: nwskwroclaw@op.pl.


Program studiów – przedmioty w grupach


Dodaj komentarz