Podologia

Szczegóły dotyczące efektów kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w zakładce „Dla studenta- Sylabusy”

Podologia

!!! 565 GODZIN DYDAKTYCZNYCH !!!

Studia trwają dwa semestry. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu podologii. Studia na kierunku podologia stwarzają możliwość zdobycia atrakcyjnego rynkowego zawodu. Społeczeństwo europejskie starzeje się, stąd konieczność wykształcenia grupy wysoko wyspecjalizowanych specjalistów z zakresu wspomagania leczenia, pielęgnacji oraz usuwania defektów kończyn dolnych.

W programie studiów m.in.: usuwanie zrogowaciałego naskórka, pękająca pięta, grzybice, pleśnie, choroby płytki paznokciowej, cukrzyca-stopa cukrzycowa, halluks, wrastające paznokcie – postępowanie, profilaktyka, metody wspomagania leczenia, pielęgnacja.
Studia obejmują zajęcia praktyczne- 135 godzin.

Absolwenci pogłębią wiadomości z anatomii i biomechaniki stopy, chorób stóp i paznokci, posiądą wiedzę i umiejętności z  zakresu: ortez indywidualnych, klamer korygujących oraz ich doboru. Poznają obsługę specjalistycznego sprzętu: doboru, frezów, frezarek i narzędzi podologiczno – chirurgicznych.

To nie jest klasyczny pedicure to nowa dziedzina medycznej kosmetologii. Powstaje nowe środowisko kosmetologów – podologów. Wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku pracy zwiększania naszych umiejętności w nowoczesnej specjalistycznej kosmetologii. To nowy zawód, na który czeka rynek pracy.

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Czas trwania studiów: 2 semestry w wymiarze 565 godzin, w tym 135 godzin zajęć praktycznych w ramach przedmiotu Pracownia podologii.
Studia podyplomowe są płatne. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w miesięcznych ratach.

Możliwość dofinansowania / sfinansowania studiów podyplomowych
Informujemy, że osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy spełniające kryteria oraz osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej mogą w Urzędzie Pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dowiadywać się o możliwość sfinansowania/dofinansowania studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe mogą być również dofinansowywane w ramach projektu Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy realizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej – więcej szczegółów tutaj:
Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy.

Dodatkowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu: 71 321 11 54 lub 71 322 15 48 lub drogą elektroniczną: email: nwskwroclaw@op.pl.


Program studiów – przedmioty w grupach


Dodaj komentarz