Konsultacje psychologiczne

HARMONOGRAM KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW NWSM W ROKU AKADEMICKIM 2022 / 2023

W ramach realizacji programu „Uczelnia bez Barier” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych studenci i pracownicy NWSM korzystać mogą z indywidualnych lub zbiorowych konsultacji psychologicznych. Są one prowadzone przez psychologów i psychoterapeutów z Dolnośląskiego Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego.

Terminy wizyt ustalać należy ze Specjalistą ds. technologii wspierających telefonicznie (pod numerem 71 321 11 54) lub osobiście w Dziekanacie w godz. 8:00 – 16:00. Konsultacje prowadzone są w gabinecie lekarskim – p. 01 na parterze Uczelni.  Serdecznie zachęcamy do korzystania z konsultacji.

Semestr letni 2022/2023

MIESIĄC PONIEDZIAŁEK GODZINY SOBOTA GODZINY
MARZEC 06 03 2023 15:00 – 18:00  25 03 2023 14:00 – 17:00
KWIECIEŃ 03 04 2023 15:00 – 18:00  22 04 2023 14:00 – 17:00
MAJ  08 05 2023 15:00 – 18:00  13 05 2023 14:00 – 17:00
CZERWIEC 05 06 2023 15:00 – 18:00  17 06 2023 14:00 – 17:00
LIPIEC 03 07 2023 15:00 – 18:00  01 07 2023 14:00 – 17:00

Projekt „Uczelnia bez barier” jest współfinansowany w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. POWR.03.05.00-00-A012/21

Harmonogram konsultacji psychologicznych semestr letni 2022 2023 – LINK PDF