Studia licencjackie

CO NAS WYRÓŻNIA NA TLE INNYCH UCZELNI ?

najwyższa w Polsce liczba godzin ćwiczeń praktycznych
najwyższa w Polsce liczba godzin wykładów i seminariów
praktyki zawodowe we współpracujących z Uczelnią placówkach
– ćwiczenia prowadzone przez wieloletnich praktyków
doświadczeni dydaktycy – wykładowcy Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Wrocławskiego
nauczyciele akademiccy posiadający specjalizację kierunkową zgodną z realizowanym przedmiotem
współpraca z prestiżowymi Instytucjami, których działalność jest zgodna z realizowanym kierunkiem
– możliwość odbywania dodatkowych szkoleń pogłębiających wiedzę i umiejętności (kierunek Kosmetologia)
ścisła współpraca z Instytutem Kosmetologii, Podologii i Dietetyki
własna baza dydaktyczna (patrz „Spacer wirtualny”)
w pełni wyposażone sale ćwiczeniowe – kosmetyczna, podologiczna, chemiczna, informatyczna
nacisk na wiedzę i umiejętności
bogata oferta kierunków dostosowana do potrzeb rynku pracy
budynek dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

– nowe, atrakcyjne stawki stypendium socjalnego, specjalnego oraz rektora dla najlepszych studentów