O uczelni

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna powstała na bazie kilku Szkół Policealnych, założonych w 1991, w których realizowano kierunki: kosmetyczny, charakteryzacji i wizażu, masażu, fizjoterapii i ratownictwa medycznego

Uczelnia mieści się we Wrocławiu, w nowo odrestaurownej secesyjnej kamienicy w centrum miasta. Posiadamy własną bazę dydaktyczną, sale wykładowe, pracownie, gabinety.

Uczelnia została wpisana do rejestru Niepublicznych Uczelni Polskich przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 185.

Studia są realizowane zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dlaczego warto u nas studiować?

Posiadamy znakomitą kadrę dydaktyczną, którą stanowią nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Medycznego We Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej.

Wdrożyliśmy międzynarodowy sytem punktacji ECTS.

Studentom proponujemy pomoc materialną, umożliwiającą w części pokrycie kosztów studiów. Planujemy możliwość praktyk i staży zagranicznych.