MCSM – realizacja projektu

W ramach realizacji projektu WND-POWR.05.03.00-00-0009/19-01.„Wzrost jakości kształcenia pielęgniarek poprzez stworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu”, w dniu 15.07.2020 zamieszczamy ZAPYTANIE OFERTOWE ODNOŚNIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ – obejmujące między innymi: podniesienie dachu, ściany działowe, tynki wewnętrzne, instalacja elektryczna, sanitarna, wentylacyjna, podłogi, sufity podwieszane, okna, drzwi. – Archiwum

W ramach realizacji projektu  „Wzrost jakości kształcenia pielęgniarek poprzez stworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu” zaprasza się do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej – szkolenie z zakresu efektów kształcenia symulacja niskiej i pośredniej wierności – trener symulacji medycznej (szkolenia dla studentów) oraz organizacja warsztatów interdyscyplinarnych w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższym linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39036

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zmiana do ogłoszenia na wykonanie usługi szkoleniowej – szkolenie z zakresu efektów kształcenia symulacja niskiej i pośredniej wierności – trener symulacji medycznej z dnia 29.03.2021 r : Załącznik

W ramach realizacji projektu  „Wzrost jakości kształcenia pielęgniarek poprzez stworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu” zaprasza się do składania ofert na realizację Usługi szkoleniowej dla kadry dydaktycznej Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższym linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10965

W ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia pielęgniarek poprzez stworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu” zaprasza się do składania ofert na zakup i dostawa wyposażenia dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższym linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/20341

Załączniki do ogłoszenia nr 3/2020/MCM/NWSM:

1. Zmiana do ogłoszenia zakup sprzętu Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej z dnia 18.12.2020 r : Załącznik

2. Zmiana do ogłoszenia zakup sprzętu Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej z dnia 21.12.2020 r : Załącznik

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT : Załącznik

Informujemy, iż w ramach zapytania nr 3/2020/MCSM/NWSM „Zakup i dostawę sprzętu w celu wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” trwa weryfikacja spełnienia opisów przedmiotów zamówienia. Na bieżąco będziemy Państwa informować o rozstrzygnięciach poszczególnych części zamówienia, nie wcześniej jednak niż od 01.02.2021 r.

Wynik analizy ofert dotyczących zapytania 3/2020/MCSM/NWSM : Załącznik

W ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia pielęgniarek poprzez stworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu”, w dniu 05.05.2021 zamieszczamy ZAPYTANIE OFERTOWE 3/21/MCSM/NWSM ODNOŚNIE wykonania robót budowlanych polegających na dostosowaniu sal do ALS/BLS OSCE (sala 302/305 III p.) położonych w budynku przy ulicy Nowowiejskiej 69 we Wrocławiu na Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej na kierunku PIELĘGNIARSTWO Zapytanie ofertowe

Załączniki do ogłoszenia nr 3/2021/MCSM/NWSM:

1. Obmiar remontu sal 302-305 : Załącznik
2. Oświadczenie o braku powiązań : Załącznik
3. Oświadczenie wykonawcy : Załącznik

Ogłoszenie z dnia: 20.09.2021
W ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia pielęgniarek poprzez stworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu” zaprasza się do składania ofert na zakup i dostawę DEFIBRYLATORÓW oraz „DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO” dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższym linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69885

Załączniki do ogłoszenia nr 4/2021/MCSM/NWSM:

Informacja z sesji otwarcia ofert do ogłoszenia 4/2020/MCSM/NWSM z dnia 20.09.2021: Załącznik

Ogłoszenie z dnia: 19.09.2022
W ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia pielęgniarek poprzez stworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu” zaprasza się do składania ofert na zakup i dostawę : Część 1 Defibrylator manualny z funkcją AED,
Część 2 Stół anatomiczny wraz z oprogramowaniem dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższym linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/126849